Aanvraag lidmaatschap

Aanvraagformulier lidmaatschap Valente

Hartelijk dank voor de interesse om lid te worden van Valente! Middels onderstaand formulier meld je je organisatie bij ons aan. Het invullen van dit formulier neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Nadat wij het formulier ontvangen hebben, zullen we je aanvraag beoordelen en vindt er een kennismakingsgesprek geplaatst met de directeur en een bestuurslid van vereniging Valente.

Gegevens organisatie
Gegevens directeur(en) - bestuurder(s)

Directeur - bestuurder 1 (tevens invuller van dit formulier)

Directeur - bestuurder 2

Directeur - bestuurder 3

Gegevens secretariaat
Door middel van deze gegevens kunnen wij jullie bij lidmaatschap optimaal faciliteren, bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken of het laten aanmelden voor een bijeenkomst.

Secretariaat 1

Secretariaat 2

Toetsing lidmaatschapsvereisten

Leden zijn rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die werkzaam zijn op het terrein van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en organisaties voor begeleid en beschermd wonen of op een vergelijkbaar terrein, zorgorganisaties voor mensen met een langdurige GGZ-problematiek, alsmede rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die daaraan een bijdrage van betekenis kunnen leveren.

Leden zijn verplicht te voldoen aan de kwaliteitsbepalingen die zijn opgenomen in de voor hen toepasselijke wet- en regelgeving.

Leden zijn in het bezit van een kwaliteits(zorg) systeem waardoor zij op een systematische manier invulling geven aan kwaliteit.

Leden dienen de governancecode toe te passen, zoals de Zorgbrede Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg of de Governancecode Sociaal Werk

Lidmaatschapswensen

*Het is mogelijk voor nieuwe leden om vrijblijvend voor een proeflidmaatschap van maximaal 1 jaar te kiezen. Er wordt een regulier contributiebedrag betaald, maar er geldt in dat jaar geen opzegtermijn. Na dat jaar is het proeflidmaatschap afgelopen en wordt het nieuwe lid gevraagd of ze het proeflidmaatschap willen omzetten in een regulier lidmaatschap met bijbehorend opzegtermijn

*Valente is met Sociaal Werk Nederland (SWN) overeengekomen dat indien een lidorganisatie die zowel lid is van Valente als SWN, een korting geniet van 40% op het lidmaatschap bij SWN

Gegevens t.b.v. contributieberekening
Privacyverklaring
Overig
Sluiten